Ruxöalë aneb Když medvědi tančili Númenorejcům pro zábavu

Nedávno jsem na svůj instagram vložil anketu s dotazem, jaká zvířata žila na Númenoru. Věřím, že více lidí spíše tipovalo, než vědělo, nicméně těsná většina se nemýlila.

Samozřejmě jsem si faunu zaniklého ostrova, na němž těsně před jeho Pádem žilo až 15 milionů Númenorejců, nevymyslel. Pokud tedy ještě nemáte The Nature of Middle-earth, měli byste rychle chybu napravit. Kniha obsahuje řadu pozdních textů J. R. R. Tolkiena, ale co kapitola, to potěcha na duši.

Jedním z textů, který se jmenuje O kraji a tvorech Númenoru, se dozvídáme, že na ostrově před příchodem Edain nežili ani elfové a ani lidé. A nebýt archívů v Gondoru, nikdy se o fauně a flóře ostrova nedozvíme.

Ostrov kypěl životem, zvířata se navíc lidí nebála a byla přátelštější, než tomu bylo kdekoliv jinde ve Středozemi. Do příchodu lidí Númenor neznal ani psy, ani ohary a ani vlky. To vše si s sebou lidé dovezli na lodích v průběhu Druhého věku.

V dlouhém výčtu zvířat mě nejvíce pobavily dvě informace:

1. Númenor obývaly divoké kočkovité šelmy (či divoké kočky obecně) coby „nejnepřátelštější a nejnezkrotitelnější“ zvířata vůbec, což vlastně pasuje k příběhu o obávané královně Berúthiel.

2. Ruxöalë, podzimní svátek Velkého tance medvědů, jenž se pořádal v Tompollë ve Forostaru. Skupina více než padesáti převážně černých medvědů tančila lidem pro radost. Někteří své tance pilovali v součinnosti s lidmi, ale běda, pokud jste se zasmáli! Smích byl pro medvědy neznámým zvukem a dováděl je k šílenství.

Bear dance
Zdroj: internet (Bear Dance od Williama Holbrooka Bearda)

Budu-li nyní spíše heslovitý, uvedu, že tedy Númenor obývaly spíše menší kočkovité šelmy, lišky, které lovily lopoldi, tedy králíky. A lidé tyto lopoldi nelovili, na oplátku jim lišky nechodily na slepice. Ano, i tímto faktem se Tolkien zabýval. Otázkou je, nakolik se lopoldi podobal králíkovi tak, jak jej známe, říká se, že spoustu tvorů Edain neznali (neboť nežili v severozápadních končinách Středozemě) a dávali jim nová jména, ta se sice dochovala v gondorských análech, ale spíše se odhaduje z popisu zvířete. Opravdu se bavíme o králících a ne o zajících. Zajícům se Tolkien věnuje v textu dále.

Ostrov hojně obývali zmínění medvědi jak černí, tak hnědí. A – stále se tomu i půl roku po přečtení směji – bavili se tancem. Ač se stranili lidem, chodili si sem tam pro med, který jim Númenorejci s láskou dávali. A i když medvědi lidi nezabíjeli (sami od sebe), přeci jen se něco podobného výjimečně stalo, nikdy to nemělo za následek nějaké hony lidí na medvědy. Viz naše zkušenosti s vlky…

Númenorejky těšila zase přítomnost veverek (proč právě je, nevím) a v krajině jste mohli zahlédnout vydry, jezevce, divoká prasata, krávy, jeleny, srnky, bobry, myši, hraboše, zajíce, lasičky, suchozemské želvy, divoké kozy a malé koně (menší než osel). Právě malí koníci sloužili časem lidem na polích, případně pro výuku dětí v jízdě na koni.

Pokud jste slyšeli něco dupat a funět, byli to ekelli, ježci.

A jelikož byl Númenor ostrov, na pobřeží žili tuleni, ve vodách pak delfíni, velryby, narvali či sviňuchy. Žraloci ne. Další z titěrných poznatků Profesora.

Do vnitrozemí se dostali například úhoři a v řekách Siril a Nunduinë lososi.

A zdaleka nejsme u konce. Na obloze viděl běžný Númenorejec orly, dokonce pár zlatých orlů přebýval u krále. Po orlech se ale nikdy, NIKDY, nestřílelo! Na ostrově nalezly útočiště také velké bílé sovy, žádné jiné však ne. A též havrani, datli, vrány, řada pěvců (běžně byli domestikováni a zpívali lidem pro radost) či kirinki (střízlíci). Pokud Númenorejci drželi ptáka v kleci, byl k tomu opravdu pádný důvod. Obecně mořští ptáci nebyli nikdy loveni, nosili mořeplavcům štěstí, doprovázeli je na cestách, vítali je.

Lidé si naopak na ostrov ze Středozemě přivezli psy, kohouty, slepice, ovce či koně normálního vzrůstu.

O flóře někdy příště, nebo ještě lépe – pořiďte si knihu a nastudujte. Dozvíte se tolik moc informací, že můžete založit svůj fan fact meme kanál na pár let dopředu.

Na závěr bych zmínil jednu zajímavost, na ostrově nikdo nenosil a nevlastnil meč. Leda vojáci. Muži měli maximálně sekery, luky se šípy, či klasické nástroje pro práci, ale ne meče.

Nebyl ten Númenor opravdovým rájem?

Na podobné téma…

1 thought on “Ruxöalë aneb Když medvědi tančili Númenorejcům pro zábavu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.