Překlady / Tiskoviny

Následující texty jsou k nalezení také na webu v rámci jednotlivých článků (které obsahují zpravidla mé poznatky a komentáře, které jsem však do následujícího výčtu .pdf souborů nezahrnul). Překlady jsou mým autorským dílem, případně s využitím citací.

Tiskoviny