O překladech Hobita, pozoruhodné čtení Marka T. Hookera

Pokud si myslíte, že český překlad Hobita, či jmen užitých v Pánu prstenů tzv. po česku téměř nikoho nezajímají, chyba lávky! O překladech, nejen těch našich, vyšla dokonce celá knížka. Mark T. Hooker se vydal z mého pohledu trochu na tenký led a rozhodl se provést nejen srovnání překladů Hobita napříč zeměmi (až kontinenty), ale někdy až odvážně přinést teze, jak k danému slovu etymologicky sám Profesor přišel.

The Hobbitonian Anthology

Mark T. Hooker se nepustil do podobného tématu prvně a jeho biografie čítá vícero Tolkienem inspirovaných knih, s názvy titulů si moc vrásek nedělá a tak přináší knihy jako Tolkien a velština, Tolkien a sanskrt či Tolkienx, kde za x přidejte jednou „ensis“, podruhé „otheca“, pak zase „nymicon“,… a máte skoro celý seznam hotov.

The Hobbitonian Anthology

Vrátím-li se k mnou zmíněné knize, nese snad nejdelší pojmenování ze všech dosud vydaných – The Hobbitonian Anthology: of Articles on J. R. R. Tolkien and his Legendarium. Výjimka potvrzující pravidlo.

V předmluvě se můžete dočíst mimo jiné podstatu celé Hookerovy studie, čítající všehovšudy 268 stran textu:

Někdy nevíte, jestli se máte smát nebo máte brečet, když vidíte, jak byly Tolkienovy texty přeloženy, změněny, zkráceny, pokrouceny, zpackány, polámány či dokonce zmrzačeny.

The Hobbitonian Anthology

Kniha je rozdělena do pěti základních témat, z nichž za zmínku stojí první tři: Jména, Všehochuť a Překlad. Předposlední část – List od Nimrala – o ruském překladu tohoto dílka a poslední, která zahrnuje různé indexy a souhrny, zaujme už spíše otrlé.

Logicky jsem byl zvědav nejvíce na ty části, které se věnují češtině, ale tak nějak člověk zjistí, že čte poctivě stránku po stránce, hledá různé vazby mezi dánštinou, češtinou, polštinou, bulharštinou či třeba ruštinou a že je po půlnoci, přesto knihu zavírá až na samotném konci.

The Hobbitonian Anthology

Jelikož se jedná o antologii různých přednášek, statí a již publikovaných článků, ne vždy jsem pobral návaznosti. Jeden příklad za všechny. Hned první kapitola píše o jménu Rose, či spíše suše podává překlady slova do necelé dvacítky jazyků a po nevyplněné stránce kapitola končí. Aby přišlo téma Bilbo. Tam se dozvíme, že Frodo pochází z anglosaštiny a značí moudrost. A pokračujeme Bungem, Byngem a Bangem, až se dostáváme do sedmnáctého století ve Francii ke slovíčku bilboquet.

Autor se v dílu nesčetněkrát zmiňuje a také na fakt poukazuje, jak je naše řeč podobná němčině a tudíž často využíváme při překladů stejných chyb, nebo naopak stejných bravurních obratů vůči Hobitovi.

A zatímco na jednom místě je český překlad haněn (např. za Žrout, Žráč a Hrabal), jinde je veleben (zvláště tam, kde jsme schopni odlišit you od you a od YOU (a zde máme pochvalu hned na druhou, neboť čeština jako jediná použila podobu, jakou JRRT zamýšlel)).

Co říci závěrem? Kniha je fajn pro ty, kteří si potrpí na kvalitní překlad, kterým není význam a etymologie jednotlivých slov (především v anglickém jazyce) zcela putna a kteří by rádi věděli, jak si Hobita může přečíst Polák. Jen sem tam se panu autoru popletl přesný přepis českého slova, ale chápu, že pro ne-našince je těžko cítit nuance, natož si všimnout překlepu.

The Hobbitonian Anthology

Netajím se tím, že mám české překlady velice rád a že je považuji za jedny z nejlepších na světě (odvážné tvrzení na člověka, který těch zahraničních překladů vlastně tak moc neviděl)! Stále jsem přesvědčen, že se – především paní Pošustová – více než jen málo snažilo dodržet jak etymologii slov, tak užít i podobného jazyka, jakým psal JRRT. Jen česky. Neponechala anglické základy míst (tak jako se tomu v jiných překladech běžně děje), ale usilovně pátrala, až užitím starší češtiny vytvořila dojem starší angličtiny. Snad rozumíte, co tím chce básník říci.

Hodnocení Starého Brala

Plusy:

  • Přítomnost češtiny v cizojazyčné knize o Tolkienovi
  • Zajímavé etymologie, nedokážu ale po přečtení posoudit, kdy se jedná o domněnky, kdy o exaktní fakta

Mínusy:

  • Různorodost témat, preference některých jazyků, patrno právě u Listu od Nimrala, kdy se kniha zaobírá jediným překladem
  • Neurčitost faktů a domněnek

Hodnocení: 65 %

Základní informace

Název: The Hobbitonian Anthology: of Articles on J. R. R. Tolkien and his Legendarium
Autor: Mark T. Hooker
Rok vydání: 2009
Počet stran: 268
Nakladatelství: Llyfrawr
ISBN: 9781448617012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.