PŘEKLAD: Velký dort aneb Bulvární titulek o Přemyslovcích ve Středozemi

Abych hned na úvod osvětlil troufalý titulek tohoto článku, jenž je následován překladem z díla JRRT (pro překlad musíte zaskrolovat), visí nad tímto faktem veliký otazník. Ne, nebudu zde fabulovat a tvrdit, že by Tolkien kdy usadil Přemyslovce do svého mytologického světa, přesto nemůžeme vyloučit, že by tak jednou byl býval učinil, kdyby se dožil desetinásobné délky života a svůj Silmarillion dopracoval až do současného Sedmého věku.

Uf, úvodní změť myšlenek za námi, nyní již k věci. Kovář z Velké Lesné je poslední dokončenou povídkou Tolkiena, která zároveň i vyšla za jeho života. Bylo mu pětasedmdesát (se psaním začal, když mu bylo 72) a patrně s bolestí na srdci opustil myšlenku vydání (natož dokončení) životního díla, Silmarillionu.

John Garth, autor mimo jiné Světů J. R. R. Tolkiena přednesl odvážnou myšlenku, že, cituji: „Možná je Kovář sám Tolkien, jenž se vypravuje bez mapy do Faerie podstatně hloub než jakýkoliv jeho předchůdce. Tím vytvořil fantasy podstatně výjimečnější.“ Někdo však vidí Tolkiena spíše v Nimralovi, faktem zůstává, že obě teze mají něco do sebe.

Ač se obecně tvrdí, že Kovář není jistě usazen do Středozemě, některé hlasy (renomované) říkají opak. Původně se měl totiž Alf jmenovat Alfred Smithson (či česky Alfréd Kovářovic), kdy jméno nabylo významu Elf-counsel, tedy Poradce elfů. (Pozn. zatímco anglické názvy jsou z rozšířeného vydání Kováře z Velké Lesné, české překlady jsou čistě mé.) A ty hlasy (z druhé kategorie) svorně tvrdí, že se jedná o poslední příběh ze Středozemě. Čarovná říše má být Aman (pro jiné Tol Eressëa), Alf Ingwëm,… Zda je tomu tak, to se už nedozvíme.

Ať tak či onak, odehrává se v 11. a 12. století našeho počítání, a tím se dostáváme k Přemyslovcům – v českých zemích příběh začíná v době panování Boleslava III. a končí za časů Vladislava I. A to je už fakt, ať se odehrává ve Středozemi, nebo na Zemi, datace zůstává platná nadále.

Echt Tolkienofilové se nyní drží za hlavu a bijí na poplach: „Starý Bral se nám zbláznil!“ Omluvou nechť mi jsou uznávané teorie obou stran. Nedělám rád úsudky, a nemám na to ani v tomto případě právo, přesto myšlenka, kdy jedno z posledních setkání lidí a elfů proběhne v poměrně nedávné historii, je za mě nádherná.

Dost snění a vzhůru na překlad z rozšířeného vydání Kováře z Velké Lesné, které si na paškál vzala Verlyn Fliegerová (díky níž máme i Kullerva). Kniha obsahuje krom příběhu samotného také ranou verzi Velký dort, nedokončené Slzavé jezero, ale i níže předložený Velký dort – časové schéma a postavy.

Doporučuji si prvně osvěžit povídku, abyste se v textu neztráceli. Přidám ještě mé poznámky: vycházím z překladu Stanislavy Pošustové-Menšíkové z vydání nakladatelství Argo List od Nimrala a jiné příběhy. V části Postavy došlo k těmto změnám oproti originálu: zpravidla jednopísmenné označení postavy reflektuje český překlad, tzn. Kovář je K, nikoli S (Smith); výjimku tvoří Mladý Kovář, jenž byl měl zkratku stejnou jako Mistr Kuchař, přidáním S doprostřed jsem elegantně navázal na Tolkienem zavedený systém u Nandy (jež má ono D pro vyjádření dcery i v originále), a u Královny, kde jsem přidal Č, abych ji odlišil od Kováře. Z Nell v českém překladu máme Nelly, z Nan se vyklubala Nanda, Lily > Lili, Molly > Mařka a Harry > Jindra. Tím jsem vyjmenoval změny křestních jmen v podání paní Pošustové a navážu těmi mými: Wyn > Wynda, Tomling > Tomášek. V mém a i v překladu paní Pošustové jsou příjmení překládána taktéž, snažil jsem se navíc důsledně následovat Argo překlad (aby nenastal chaos a případný konec vesmíru). Čímž jsem byl donucen k jisté kostrbatosti u překladu černé krabice s kořením, abych ponechal již zažitou černou krabici a zároveň zdůraznil, že se jednalo o v Anglii užívaný typ kořenky, aniž bych slovo krabice tímto nahradil.

Text je zkratkovitý, tipuji, že si jím Tolkien jen značil posloupnost událostí.

Kovář z Velké Lesné

„Velký dort“
Časové schéma a postavy

Postavy

A.           Alf, záhadný učeň, kterého jmenoval D. Většina mu říkala Učedník. Později se stal MK (Mistrem Kuchařem). Nakonec odhalen coby Král Čarovné říše, který žil ve vesnici 58 let (z vlastních důvodů), ale ne, jak lze předpokládat, aniž by tou dobou navštívil své království.

*E.         Ella, dcera od D. Vdala se za SK a byla matkou K.

D.           „Dědeček“ (pozn. Starého Brala: či též Děd). Jmenoval se Jezdec. Po dobrodružném mládí si vzal R a usadil se. Později se stal učněm tehdejšího MK, a nakonec i samotným MK. Byl dědem od K z matčiny strany.

H.           Harfeník. Nakonec se stal následníkem A coby MK.

B.            Bluma. Následník D coby MK, jelikož se nenalezl nikdo lepší, když D (který nikdy nejmenoval učně) znenadání odešel a nikdy se již nevrátil. BH. Bluma z Humen, jeho  vnuk (viz T). NK, NDK, viz K.

*R.         Růženka Zpěváčková, překrásná dívka ze vzdálené vesnice, D si ji dovedl domů za svou ženu. Zemřela při porodu E.

KČ.         Královna Čarovné říše. K ji spatřil v Čarovné říši.

K.            Kovář. Hlavní postava příběhu. Stal se nejlepším kovářem ve vesnici a široko daleko. Na Hostině dostal „stříbrnou hvězdičku“ a stal se tak cestovatelem v Čarovné říši. Jméno (pravděpodobně Ned jako má jeho syn) není zaznamenáno. V Čarovné říši se mu říkalo Hvězdoš.
NK. Nelly (Kadlecová) jeho žena. NDK. Nanda (dcera Kovářova) jeho dcera a nejstarší dítě. SK. Starý Kovář, jeho otec, jehož je následníkem. MSK. Mladý (Pozn. Starého Brala: syn, viz výše) Kovář, jeho syn Ned.

T.            Tim, syn Blumy z Humen, a tak Blumův pravnuk. Jeho matkou byla W, sestra od NK, Kovářovy ženy. Podědil hvězdičku.

*W.       Wynda (Kadlecová), sestra od NK a matka od BH.

Postavy označené * nejsou v příběhu pojmenovány, ale byly by důležité v celistvém příběhu. Ještě se vyskytují další dvě postavy: TS Tom (Stolař) z Malé Lesné, který se oženil za Nandu, dceru Kováře; a Tomášek, jeho syn, kovářovo vnouče. Čtyři děti, které se také účastnily hostiny, na níž K obdržel hvězdičku, se jmenují: krom Nelly (NK), Mlynářovic Mařka, Bednářovic Jindra a Pláteníkovic Lili.

Data

Jelikož se v příběhu neobjevuje žádná starší osoba nežli D, odvíjí se datace událostí a věků jednotlivých postav právě od narození D, jež bylo svévolně stanoveno do roku 1000.

Rok

1000      Narodil se D.

1018      D se vydal na „cesty“ a do Velké Lesné se vrací v nepravidelných intervalech, a to do roku 1035.

1027      Narodil se SK.

1030      Narodil se B.

1035      D si bere za ženu R a vrací se s ní do Velké Lesné.

1037      Narodila se E, dcera D a R. R umírá. D je vážný a mlčenlivý.

1038      Učeň MK umírá při nehodě. D mu nabízí pomoc a učí se řemeslu. Prochází zkouškou a brzy dosahuje úspěchu.

1044      D se stává MK.

1048      D pořádá Hostinu čtyřiadvacíti a je nadmíru úspěšný. Třebaže se sám neúčastní, opět přináší do dětské veselice zpěv a tanec (dlouho opomíjené).

1052      B, mladík s žádnými schopnostmi, ačkoliv sám si myslí, že je všeuměl, se nabízí D coby asistent. B tak může vypomáhat v rušných časech, ale sotva se naučil málo tomu, myslil se, že zná vše. D jej nemá rád a krátce nato jej už nezaměstnává. D odmítá jmenovat jakéhokoliv učně ze všech chlapců z vesnice.

1055      B se žení se zámožnou ženou. Nemá řádného povolání, ale vaření má za „koníček“.

1062      E si bere ve věku 25 let SK, jenž je o deset let starší. Byl pokládán za starého mládence, který „je příliš zaneprázdněn svou prací, aby pomýšlel na ženění.“ V létě okamžitě po svatbě odchází D na „dovolenou“. Dcera E, výtečná kuchařka, v jeho nepřítomnosti řídí Kuchyni a odmítá pomoc od B. D se vrací v pravý čas na Zimní Hostinu. Bere si s sebou A, svého učně, k všeobecnému údivu: Nevypadá na více než 12 až 13 let. D je teď podstatně šťastnější. Dá se tušit, že se vrátil na návštěvu Čarovné říše.

1063      V červnu se narodil K.

1065      Narodila se N (Nelly Kadlecová), taky v červnu. Na podzim D opět odchází a oznamuje, že se již nevrátí. Nechává vše řídit A. (Ukládá do spíže malou stříbrnou hvězdičku do černé krabice s kořením.) Vesnická rada nejmenuje A Mistrem Kuchařem, je totiž jen chlapec.  Z nedostatku jiných lepších je jmenován B coby MK. A zůstává učněm B.

1072      Opět se pořádá Hostina čtyřiadvacíti.B dává stříbrnou hvězdičku do Velkého dortu společně s dalšími mincemi a tretkami, přitom A upeče většinu Dortu, včetně všeho zdobení. K a N[elly] jsou dvě z přítomných dětí. K polyká hvězdičku, ale nemá o tom zdání.

1073      V červnu nalézá K stříbrnou hvězdičku za svítání v den svých desátých narozenin.

1078      K začíná pomáhat SK v kovárně a prokazuje nebývalý talent.

1079      Narodil se H.

1090      Obtloustlý a lenivý B odchází do penze ve věku 60 let. Už dlouho veškerou jeho práci vykonával A, jak mnozí ve vesnici tušili. A, nyní jako muž po čtyřicítce, je jmenován MK.

1091      K se žení s Nelly. K má 28 let, Nelly 26. Manželství se patrně odložilo kvůli výpravám K do Čarovné říše a také nutkavou potřebou přebírat čím dál více tátovy práce. Zdá se, že K navštěvoval Čarovnou říši minimálně v letech krátce po svatbě, natož za hranice. Jeho nejdelší cesty se udály hlavně v letech mezi roky 1098 a 1108, a 1115-20.

1093      V květnu se narodila NDK (Nanda).

1095      A jmenuje H svým učněm.

1096      Na jaro se narodil MSK (Ned). V zimě se koná Hostina čtyřiadvacíti. Prvně ji organizoval A a byla označena za „nejlepší, jakou si kdo pamatuje“.

1104      SK umírá (77).

1105      Umírá E, žena SK. K se se svou rodinou stěhuje z nedalekého malého domku do Starého Kovářovic Domu. Stojí na staré Západní cestě, poslední vesnický dům na této straně.

1108      K se vrací z dlouhé návštěvy Čarovné říše, přináší Živý květ od tančící dívky.

1112      V březnu se narodil Tim, syn od BH.

1117      Nanda se vdává za Toma Stolaře z Malé Lesné: vzdáleného příbuzného (bratranec ze třetího kolena), potomka sestry D matky.

1118      Na podzim se narodil Tomášek, dítě Nandy a vnuk K. 1120      K podniká svou poslední cestu do Čarovné říše, kde se setkává s Královnou. Cestou zpět jej dostihne A. Předává A hvězdičku, který ji ukládá do černé krabice. A navštíví starého B. Koná se Hostina čtyřiadvacíti. Hvězdička se dostává k Timovi. A oznamuje svůj odchod. V prvních dnech roku 1121 se H stává MK.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.