PŘEKLAD: Olifant třikrát jinak

Dnešní příspěvek bude takovou sondou do tvůrčí tvorby překladatelovy duše. Ve Dvou věžích mohl běžný český čtenář prvně zaznamenat báseň Olifant, kterak ji Samvěd přednáší Glumovi v kapitole Černá brána je zavřená. O překlad se postarala Stanislava Pošustová-Menšíková.

Když o pár let později vyšly Příběhy z čarovné říše (MF) či List od Nimrala a jiné příběhy (Argo), blýskl se překladem Petr Štěpán (jako celého Toma Bombadila ve zmíněném sborníku).

Já se pokusil před jistým časem o překlad taktéž, jen jsem si umanul, že se pokusím co nejvíce dodržet délkou a skladbou veršů anglický originál, byť za cenu méně květnatného jazyka.

Tak vzhůru na překlady! Nevím, jak se článek nakonec ukáže lidem na mobilech, nicméně každý jednotlivý překlad je vložen napravo od anglického originálu pro lepší komparaci.

J. R. R. Tolkien: Oliphaunt

Grey as a mouse,
Big as a house,
Nose like a snake,
I make the earth shake,
As I tramp through the grass;
Trees crack as I pass.
With horns in my mouth
I walk in the South,
Flapping big ears.
Beyond count of years
I stump round and round,
Never lie on the ground,
Not even to die.
Oliphaunt am I,
Biggest of all,
Huge, old, and tall.
If ever you’d meet me
You wouldn’t forget me.
If you never do,
You won’t think I’m true;
But old Oliphaunt am I,
And I never lie.
Stanislava Pošustová: Olifant

Jako myška šedivý,
jako dům jsem veliký,
nos mám jako had,
zem se musí třást,
kudy kráčím trávou.
Stromy, ty se lámou.
Z úst mi trčí rohy,
po Jihu si chodím,
pleskám ušima.
Let si nevšímám;
dusám pořád dál a dál,
nikdy bych si nelehal,
ani kdybych umřít měl.
Olifant jsem, tak to je.
Ze všech největší,
ze všech nejstarší.
Jednou bys mě viděl,
nikdy nezapomněl.
Když mě neuvidíš,
ve mě neuveříš.
Přece olifant jsem, věř,
nevím vůbec co je lež.
J. R. R. Tolkien: Oliphaunt

Grey as a mouse,
Big as a house,
Nose like a snake,
I make the earth shake,
As I tramp through the grass;
Trees crack as I pass.
With horns in my mouth
I walk in the South,
Flapping big ears.
Beyond count of years
I stump round and round,
Never lie on the ground,
Not even to die.
Oliphaunt am I,
Biggest of all,
Huge, old, and tall.
If ever you’d meet me
You wouldn’t forget me.
If you never do,
You won’t think I’m true;
But old Oliphaunt am I,
And I never lie.Petr Štěpán: Olifant

Nos mám jako had,
velký jsem jak hrad.
V tlamě dlouhé rohy mám,
když si v trávě zadupám,
zatřese se zem.
Jak myš šedý jsem.
Já si žiju v teplých krajích,
můžeš mě jít hledat na jih.
Velké uši mám,
na zem nelehám.
Dál a dál jdou moje kroky,
nepočítám svoje roky,
já jsem největší!
To je bez řečí!
Jsem starý, velký a tlustý,
zpřelámu i prales hustý,
já Olifant vám
tohle povídám.
Když mne zahlédneš,
nezapomeneš.
Jinak věřit nebudeš,
budeš říkat: „Je to lež!“,
budeš se mi smát.
Já nemám proč lhát.
Já Olifant starý vám
pravdu povídám.
J. R. R. Tolkien: Oliphaunt

Grey as a mouse,
Big as a house,
Nose like a snake,
I make the earth shake,
As I tramp through the grass;
Trees crack as I pass.
With horns in my mouth
I walk in the South,
Flapping big ears.
Beyond count of years
I stump round and round,
Never lie on the ground,
Not even to die.
Oliphaunt am I,
Biggest of all,
Huge, old, and tall.
If ever you’d meet me
You wouldn’t forget me.
If you never do,
You won’t think I’m true;
But old Oliphaunt am I,
And I never lie.
Starý Bral: Olifant

Šedý jako myš,
Velký jako chýš,
Nos nezadá s plazem,
Roztřesu já vůkol zem,
Když se toulám trávou;
Stromy ty se lámou.
S rohy v mojí tlamě
Mířím k jižní straně,
Ušiskama máchaje.
Počtu let neznaje
Potácím se sem a tam,
Na zem to já nelehám,
Ani když umírám.
Olifant jsem sám,
Nejvíc horutný,
Obří, stár a mohutný.
Pokud bys mě potkal as
Nezapomněl bys na mě zas.
A kdyby ne,
Nevěřil bys ve mne;
Vždyť starý olifant jsem sám,
A nikdy nelžu, říkám vám.
Oliphaunt

A na závěr odkaz na můj předešlý článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.