Bohem zapomenuté básně J. R. R. Tolkiena

Nedá se říci, že bych nechtěl plnit obsah častěji, bohužel někdy okolnosti a vyhledávání informací zabere více času, než je záhodno.

Celý život pátrám po různých zajímavostech ze života J. R. R. Tolkiena a pokaždé objevím něco, co jsem stačil zapomenout, nebo dávno známý fakt. Ale když jdete svou cestou faktů, nikoliv čerpání jen z internetu, prolistujete pro pár informací kolikrát celé knihy, a kýžený výsledek nepřijde.

A tak tomu bylo i minulý týden, kdy jsem v jedné anglické knihovně v online katalogu zahlédl, že mají ve vlastnictví rukopis Tolkienovy básně z roku 1935.

Okamžitě jsem začal pátrat, jaká by to asi mohla být báseň, protože roku 1935 žádnou nevydal (a žádná z vydaných roku 1935 nevznikla). Záhada, kterou jsem musel vyřešit. Fakticky jsem nespal do pěti rána, abych po šesté ráno rozespalý mířil do Velké Kopaniny za prací.

Knihovna nabízí za bakšiš možnost zisku .pdf kopií různých publikací, neváhal jsem a požádal o zpřístupnění materiálu, bohužel jsem neuspěl. Odpověď přišla do 24 hodin:

I’m afraid copying of this material is not allowed without the permission of the copyright holders, the Tolkien Estate.

Knihovna v Leedsu

V překladu: „Obávám se, že kopírování tohoto materiálu není dovoleno bez předchozího souhlasu vlastníků práv, Tolkien Estate.“

Hotovo, šmitec. Jsem chudý Starý Bral, nemohu si číst texty Tolkiena; ale být bohatý, mohu si jeho díla znásilňovat, jak chci, a všechny hatery budu moci ve jménu peněz řádně označovat za blázny. Začalo tedy další pátrání.

A nyní budu obšírnější, E. V. Gordon byl kanadský filolog studující mimo jiné v Leedsu, který se za času studií spřátelil s Tolkienem, který tehdy žil také v Leedsu. Společně se podíleli na titulu Písně pro filology (několik básní jsem již na svém blogu přeložil) a také dávali dohromady Gawaina.

Ve 30. letech minulého století si pánové posílali dopisy (a i jejich manželky) a ty jsou uchovány právě v knihovně, z níž mi přišla negativní odpověď (byť pochopitelná).

Primárním zdrojem mého hledání následně byla ultimátní kniha Christiny Scullové a Waynea G. Hammonda The J. R. R. Tolkien Companion and Guide.

The Complaint of Mîm the Dwarf

Ale jak chronologické, tak heslovité hledání selhalo (1935 opravdu žádná báseň nevyšla / nebyla sepsána), nastoupilo hledání dle klíčových slov, kde jsem se dopátral pravdy:

…and an untitled epistolary poem, written by Tolkien to thank the Gordons for their hospitality.

J. R. R. Tolkien Companion and Guide, Reader’s Guide

V překladu: „…a bezejmenná epistulární báseň, kterou napsal Tolkien Gordonovým coby dík za jejich pohostinnost.“

Pozdější poznatky spisovatelské dvojice přinesly jen rozšíření textu o jména manželů, ale nerozkryly nic nového.

Když už o básní více neví ani duo Hammond – Scullová, neví opravdu nikdo. Já jen mohu dodat, že báseň a jedna noticka jsou na třech listech papíru, zabírají tři strany a že pocházejí z roku 1935.

V Leedsu mají celou kolekci dopisů mezi Tolkienem a právě Gordonem, z nichž vybírám z mého pohledu ty nejvíce zásadní. Dopis s neznámou básní je součástí spisu, který uchovává i jiné nám neznámé básně (ale minimálně jsou označeny jejich názvem), tak tedy:

 • Epistulární báseň (3 listy, nepublikováno),
 • The Home-Coming of Beorhtnoth. Beorhthelm’s Son (na šesti listech, publikováno dvakrát česky, jednou v produkci SPDPJRRT, podruhé v Argo),
 • Gunnar’s End (1 list),
 • Portrait of a Viking (3 listy, próza, která začíná slovy Ǽƌelstan cyning for ƥa ham mid micle siɠe),
 • Ides Ǽlfscýne (1 list, báseň vyšla v Písních pro filology),
 • Hláforde Beorge God! (1 list),
 • Wástú? (Tentýž list jako báseň výše),
 • Bummsdrápa (3 listy, nepublikováno),
 • I Sat Upon a Bench (1 listy, báseň vyšla v Písních pro filology),

V mém překladu zde:

Ale to není vše, pokračujeme v seznamu:

 • All Hail! (1 list, nepublikováno),
 • The Root of the Boot (1 list, báseň vyšla jednak v Písních pro filology, jednak v Pánu prstenů),
The Root of the Boot
Zdroj: Knihovna v Leedsu

Sám na skále zlobřík sedí
holé kosti si tam hledí;
zleva zprava ohlodává,
vždyť maso je dnes vzácnost.
Drž kost! Jde host!
Žije sám a všichni vědí,
že je maso vzácnost.

Překlad úvodní strofy v podání Stanislavy Pošustové v Pánu prstenů

A jedeme dále!

 • Ofer Wídne Gársecg (1 list, báseň vyšla v Písních pro filology),
 • The Lion is Loud and Proud (1 list, nepublikováno),
 • Natura Apis (1 list, báseň vyšla v Písních pro filology),
 • Bleak Heave the Billows (1 list, nepublikováno),
 • Syx Mynet and Lá Húru (1 list, báseň vyšla v Písních pro filology),
 • Brýdleop (1 list, nepublikováno),

U některých básní lze dohledat v knihovních záznamech, jakým například byly sepsány inkoustem, jakou barvou, zda jsou ještě nějak nadepsány, nicméně více zatím dostupné není. Bohužel.

Vybral jsem jen básně a texty z jedné korespondence z mnoha, básní, textů a spisů z pera JRRT jsou dlouhé seznamy, o nichž zatím nevíme.

1 thought on “Bohem zapomenuté básně J. R. R. Tolkiena

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.