PŘEKLAD: Tinfang Trylek dvakrát jinak

Kniha ztracených pověstí I. (nebo též příběhů) vyšla v českém překladu roku 1995 a přináší nám jediný pohled na nejranější Tolkienovu tvorbu v uceleném knižním celku na našem trhu.

Já považuji obecně Knihu ztracených příběhů (oba díly) za Tolkienův masterpiece a pominu-li Hobita a Sedláka, nečetl jsem nic vícekrát.

Nyní bych rád předložil svůj překlad básně Tinfang Trylek, kterou jsem – myslím – velice neúspěšně adaptoval, ve srovnání s překladem Tomáše Hrácha, jenž se podílel na vydaném překladu z 90. let.

Já se vždy snažím být tak věren předloze, až to bolí. Potlačím pak hravost, nápaditost, ale když prostě Tolkien opakuje slova, tak je chci i já opakovat. A chci a chci… Takže nechám srovnání na vás. Tomáš Hrách ale předložil nádherný hravý a melodický překlad, já zase se snažil trochu držet Profesora. Ne vždy to ale vyjde. A proč tedy publikuji i nepovedené dílko? Abyste věděli, že to není lehké, zvláště máte-li se držet tématu a alespoň rytmu.

Tak jdeme na to! Nejdříve originál básně, poté překlad Tomáše Hrácha a nakonec můj, Starého Brala.

Tinfang Warble

O the hoot! O the hoot!
How he trillups on his flute!
O the hoot of Tinfang Warble!
Dancing all alone,
Hopping on a stone,
Flitting like a fawn,
In the twilight on the lawn,
And his name is Tinfang Warble!
The first star has shown
And its lamp is blown
to a flame of flickering blue.
He pipes not to me,
He pipes not to thee,
He whistles for none of you.
His music is his own,
The tunes of Tinfang Warble!

Tinfang Trylek (Tomáš Hrách)

Jak si hvízdá! Jak si výská!
Jak si na píšťalu píská!
Takhle píská Tinfang Trylek!

Sám si tančí,
sám si jančí,
pobíhá si hravě
v orosené trávě
a říká si Tinfang Trylek!

První hvězda vstala,
její lampa vzplála
mihotavým plamenem.
Nepíská tu pro nás,
nepíská tu pro vás,
vždycky sobě jen,
pro své vlastní potěšení
vyhrává si Tinfang Trylek!

Tinfang Trylek (Starý Bral)

Ó, ten tón! Ó, ten tón!
Se svou flétnou trylká on!
Ó, ten tón Tinfanga Trylka!
Sám skotačí,
Po skále jančí,
Jako kolouch pádí snad,
V soumračný pažitu sad,
A sluje se Tinfang Trylek!
První hvězda povstala
Záře větrem odvála
v plamen jisker azuru.
Nehraje však ani mi,
Nehraje však ani ti,
Nezapíská nikomu z vás.
Hudba je mu vlastní,
Melodie Tinfanga Trylka!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.