PŘEKLAD: Od jedné k pěti, další Tolkienův experiment

Již jednou jsem zde představil překlad básně, o které uznávaní kritici Tolkienova díla říkají, že je snad tou nejhorší, kterou napsal. Více se dočtete zde:

Tentokráte přicházím s dalším autorským překladem z výboru Písní pro filology, tedy ze 20. let 20. století.

Tolkien ji napsal na nápěv dětské písně Three wise men of Gotham, ta pochází snad už z 18. století (pokud internet nelže) a naráží na starou legendu, v níž se někteří obyvatelé města Gotham v Nottinghamshiru snažili vyhnout návštěvě krále (aby nemuseli platit velké výdaje za residenci panovníka) a tak si vymysleli zástupné úkoly, kterými museli trávit čas. Takže když je navštívili královští poslové, snažili se právě utopit úhoře, obejmout trnkový keř, atd. Legendy se táhnou snad do 15. století a Gothamští se této pověsti díky lidové tradici nezbavili dodnes.

Ona dětská píseň zní takto (nápěv najdete na YouTube):

Three wise men of Gotham

Three wise men of Gotham
They went to sea in a bowl:
And if the bowl had been stronger,
My song would have been longer

Tři mudrci z Gothamu

Tři mudrci z Gothamu
Na moře v míse vydali se:
A kdyby byla mísa pevnější,
Má píseň byla by delší

Je tedy na čase představit si překlad Tolkienovy básně, za kterou bude následovat ještě výklad překladatelský.

Od jedné k pěti

     Jeden stařec z Durhamu
     Napsal hru, jež zmizela:
     Kdyby hru neztratil, pane,
Honorář by mu zaplatili, pane! – Chudák!

     Dva londýnští chudí cvoci
     Chtěli mluvit severštinou:
     Kdyby měli jazyky silnější,
Povídání by bylo delší – Ach jo!

     Tři mudrci z Yorkshiru
     Chtěli zaučit chlapce:
     Kdyby chlapec bystřejší byl,
Jejich úkol by lehčím byl – Ó ano!

     Čtyři mladí hlupáci beze jména
     To zkusili na Anglické škole:
     Pohořeli už v zimě málem,
Vyrazili je po zkouškovém – Joho jo!

     Pět baculek z Middlesexu
     Chtělo vytisknout knihu:
     Používaly tampony, pane,
Nejkulatější ze všech, pane! – Ha ha!

Tak a to je celé, nyní k mým poznámkám:

  1. Báseň se jmenuje Od jedné k pěti a musím se přiznat, že jsem provedl jednu změnu v textu (který jsem pracně dohledal), a to tu, že jsem prohodil druhou a třetí sloku. Jelikož nás název básně směřuje k tomu, abychom v číselné řadě přidávali, v textaci bylo pořadí 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
  2. Rým je jen na verši 3 a 4.
  3. Anglická škola, v originále English school, ponechal jsem velké písmeno coby poukázání na vlastní jméno (zde se nechám rád opravit).
  4. Po zkouškovém – v originále in the Inter – slangově ze slova intersession, čili období, které je mezi semestry a je určeno pro mimoškolní aktivity. Může být dlouhé tři týdny. Z mé VŠ praxe si nejsem (vyjma letních prázdnin) vědom, že bychom něco byť jen podobného měli.
  5. Tampon – u tohoto pojmu jsem se zdržel nejdéle. Anglicky ink-ball, německy pak Druckerballen. Český ekvivalent jsem hledal nejen na internetu, ale i v knihách, až jsem se spojil s kutnohorským knihtiskovým muzeem, které mi potvrdilo, že se pojmu tampon opravdu užívalo už v dávných časech, pochází z francouzského pojmu pro razítko. Tamponem se roztíral inkoust na tiskovou plochu, aby se následně přikryl papírem a vylisoval.
Tampon
Tampon, vlevo nástroj samostatně, vpravo při práci tiskařem v pravé části

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.