PŘEKLAD: Dvacet let uteklo…

Jak v 50. letech po vydání Pána prstenů rostla Tolkienova sláva, obdržel nemálo pozvánek účastnit se různých akcí. Spoustu však odmítal, ale cestě do Nizozemí se nebránil, měl tam nadmíru korektní vazby. Nyní budu citovat z Životopisu v překladu paní Pošustové.

Hlavní událostí byla Hobití večeře pořádaná jedním rotterdamským knihkupcem, na níž Tolkien pronesl živý proslov v angličtině, promíšené holandštinou a elfštinou. Z části byl byl parodií na Bilbův proslov na oslavě, jíž začíná Pán prstenů, a končil Tolkienovou vzpomínkou: „Je to teď přesně dvacet let od chvíle, kdy jsem začal doopravdy dávat dohromady historii našich ctihodných hobitích předků z Třetího věku. Rozhlížím se na východ, západ, sever, jih, a Saurona nevidím. Vidím však, že Saruman má mnoho potomků. My, hobiti, proti nim nemáme žádné kouzelné zbraně, přesto vám, mí šlechetní hobiti, připíjím: Na hobity, ať přežijí Sarumany a znovu spatří jaro ve stromech.“

H. Carpenter; Tolkien: Životopis, v překladu S. Pošustové
Hobbit dinner
Tolkien je na snímku mírně zakryt, nicméně je druhý po levici od stojící paní, 1958

Z celé Hobití večeře se dochoval zvukový záznam, který byl částečně odhalen, ale nikoliv restaurován a publikován, jak se roku 2014 slibovalo. Bohužel.

Přesto ve výše zmíněné citaci čteme, že Tolkien mluvil i elfsky. Víme, že to bylo quenyjsky a že se dochoval do angličtiny přeložený kus básně (není však v rýmech), a ten nyní předkládám ve svém překladu. Bohužel quenyjský originál nesmí být zatím publikován, a kdo ví, zda se jej kdy dočkáme.

Hobbit dinner
Opět foto z Hobití večeře, 1958

Dvacet let uteklo

Dvacet let uteklo po proudu dlouhé řeky,
A nikdy se mi už nevrátí zpátky z moře.
Ach, léta, v nichž jsem v dáli uzřel časy dávno ztracené
Kdy stromy stále kvetly v širé pláni.
Bohužel, vše začíná nějak uvadat
Dechem chladnokrevných čarodějů.
By věci poznali, zničí je
A jejich přísné lordstvo nastolí
Skrze smrti strach.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.