To pan Pytlík těžko snáší! Pravidla hry An Unexpected Party

Je to již nějaký ten pátek, kdy jsem se rozplýval nad novou deskovkou z produkce společnosti Weta Workshop Limited, kterou jsem opěvoval zde:

To pan Pytlík těžko snáší! An Unexpected Party (+ unboxing)

Nyní bych velice rád všem zájemcům v češtině jednoduše popsal pravidla, ale další zážitky a dojmy ze hry, včetně herních možností nechávám na nějaký další díl. Proč? Protože bych rád nejdříve hru představil uceleně v novém čísle magazínu Grotto.

Pravidla hry – stručně, česky

Hra obsahuje:

 • Mapu Dna Pytle
 • 30 karet Dýchánku (anglicky Party Cards)
 • 13 karet trpaslíků (anglicky Dwarf Cards)
 • 11 karet Dna Pytle (anglicky Bag End Cards)
 • 21 žetonů Zvědavosti/Naštvanosti (anglicky krásně v rýmu Curious/Furious)
 • 1 zásobovací pytlík (plátěný)
 • 26 žetonů Zásob (anglicky Item tokens)
 • 75 Body (anglicky Point tokens), z nich má 15 hodnotu 2, a 60 hodnotu 1
 • 15 postav s podstavci
 • 4 Karty hráče (anglicky Player Boards)

Úvodní rozestavení:

Otevřete-li pravidla, dle sekce SETUP snadno připravíte vše potřebné, čili následovně:

 1. Umístěte herní desku (mapu Dna Pytle) doprostřed stolu.
 2. Umístěte všech patnáct Bodů hodnoty 2 na mapu do vyznačených částí jednotlivých veršů písně. Body hodnoty 1 položte kdekoliv na stůl tak, ať na ně každý dosáhne.
 3. Vytvořte komínek žetonů Zvědavosti/Naštvanosti. Zvědavost (líc, žlutý Bilbo) položte viditelnou stranou nahoru, Naštvanost (rub, červený Bilbo) bude vysvětlen později.
 4. Vemte všech 26 Zásob, vložte do plátěného pytle a:
  a. Vytáhněte tři a ty dejte do Kuchyně (Kitchen) do vyznačených polí lícem nahoru (tedy předmětem).
  b. Vytáhněte čtyři další a ty umístěte opět lícem nahoru, vždy po jednom kamkoliv (mimo vyznačená místa) do Kuchyně (Kitchen), Spíže (Pantry), Salónku (Parlour) a do Předsíně (Entrance Hall). To jsou pohozené předměty.
 5. Umístěte Bilba kamkoliv do Předsíně (Entrance Hall) a Gandalfa do Zahrady (Garden). Všechny trpaslíky pak kamkoliv na stůl (mimo herní desku).
 6. Každý hráč si vezme jednu Kartu hráče.
 7. Vyhledejte kartu Thorinu (šedá, na rubu nakreslen Thorin) a tu umístěte na mapu od sekce karet trpaslíků (vyznačeno modrou kartou s runou Gandalfa). A je jedno, zda rubem či lícem, nehraje to roli.
  Poté vezměte zbylé karty trpaslíků (karty s modrým rubem (a runou Gandalfa)), zamíchejte a dejte je rubem nahoru na Thorina.
  Každý hráč si vezme jednoho trpaslíka (seshora balíčku s trpaslíky) a umístí na svou Kartu hráče lícem nahoru (až nyní zjistí, s kým hru začíná). Doporučuji si rovnou přečíst speciální pravidla, která se k dané postavě váží.
  A nakonec se vytáhnou tři trpaslíci, kteří se umístí do tří vyznačených ploch napravo od dobíracího balíčku, lícem (tváří) nahoru.
 8. Zamíchejte balíček Dna Pytle (oranžové) a položte na své místo na mapě rubem nahoru.
 9. Zamíchejte balíček Dýchánku (fialové) a položte na své místo na mapě rubem nahoru, přičemž každý hráč si vytáhne dvě (a neukazuje protihráčům).
 10. Každý hráč si najde figurku svého trpaslíka a postaví ji do Zahrady (Garden).
 11. Hru začíná hráč s nejmenší hodnotou (vpravo nahoře na kartě trpaslíka), pokračuje se ve směru hodinových ručiček.
An Unexpected Party
A takto to nějak vypadá před postavením trpaslíků do Zahrady

A nyní již samotná hra. Přiznám se, že po prvním přečtení pouhých 3 A4 stránek pravidel jsem nebyl zcela moudrý a pomohl si – jak jinak – s YouTube. A hra je fakt lehká!

Pravidla slovy Starého Brala:

Každý hráč může (ale nemusí (s výjimkou Pohybu (Move))p vykonat jednu z 6 akcí v daném pořadí (které je krásně vidět i na Kartě hráče):

 1. Vyrušení (Distract), za cenu jednoho žetonu Zvědavosti můžete pohnout Bilbem do místnosti, v níž právě jste. To proto, že běžně nemůžete do místnosti, kde je Bilbo a někdy tam prostě musíte, proto ho nejdříve musíte nalákat k sobě. Vezmete si žlutý žeton s Bilbem a umístíte si ho na svou kartu do jednoho z pěti (s výjimkou speciální schopnosti jednoho z trpaslíků) vyznačených míst na své kartě. Vyrušení je volitelné.
 2. Pohyb (Move), pohyb je povinný a nesmíte zůstat na místě, ale v rámci místnosti se pohybovat můžete a to na jednu ze čtyř ikon (Dveře (Door) (hnědé dveře), Zpěv (Sing) (žlutá nota), Strkanice (Hustle) (šedá podivnost) nebo na Židli (Sit) (šedá židle)):
  a. Nesmíte vstoupit do místnosti s Bilbem.
  b. Můžete vstoupit i na místo jiného trpaslíka, čili ho Vystrnadíte (Barge), za což si vykoledujete žlutý žeton s Bilbem. Vystrnaděný trpaslík zůstává v místnosti mimo jakékoliv herní prvky.
 3. Sběr předmětů (Pick-up), je-li v místnosti Gandalf, můžete ze země zvednout jeden předmět. (A někteří i bez Gandalfa.)
 4. Proveď (Act), provedete jednu ze čtyř činností (závisí na ikonce):

  – Každé Dveře (Door) mají na mapě vyznačeno, co se děje, zpravidla dobíráte karty, žetony Zásob, ale ve Spíži třeba i žluté žetonky. Zásoby dáváte na svou kartu (jedná se o až pět míst vespod karty).

  – Pokud Zpíváte (Sing), musíte mít v ruce fialovou kartu Dýchánku, která hovoří, že se má právě daný verš zpívat v dané místnosti (horní část karty, žlutá), zároveň musíte v zásobách mít daný předmět, který v dané místnosti hodíte na podlahu (i toto některé postavy dokáží obejít). Zazpívanou kartu vložíte pod herní desku k dané písni (očíslováno), vezmete si dva body a dáte na Kartu hráče (hezky do komínku (poctivě vždy nahoru)). Na herní desku umístíte namísto dvojky žeton hodnoty 1. A proč? Pokud někdo zazpívá daný verš podruhé, už kartu nedává pod herní desku, ale zpět dospod fialového balíčku a získává 1 Bod (a ten opět na mapě doplníte novým). Pozn. některé verše se zazpívají přičtením tří žlutých Bilbů na svou kartu a to už bolí…

  Následně si vezmete oranžovou kartu a provedete všechny tři úkony. Zpravidla dostanete 1-2 žluté Bilby, přesunete Bilba s Gandalfem (jakmile dáte Gandalfa do nové místnosti, vytáhneme jednu Zásobu z pytlíku a položíme ji na podlahu dané místnosti), a poté jsou různé šílenosti dle popisu na kartě.

  Strkanice (Hustle), vám umožní z ruky zahrát fialovou kartu Dýchánku, ale její spodní část (tedy ne žlutou zpěvnou část). Můžete se různě léčit, můžete škodit druhým, využívat pole jiných trpaslíků, atd.

  Židle (Sit), pokud už jste trpaslíkem, který vytočil Bilba do ruda, či se tomu hodně blížíte. Umístíte trpaslíka ke stolu v Jídelně (Dining room) a už s ním více nesmíte hrát. Ze zásob tří odkrytých trpaslíků na mapě si zvolíte nového, toho položíte na svou kartu na předešlého trpaslíka. Odstraníte všechny žetony Zvědavosti/Naštvanosti (a jen ty), podíváte se na speciální vlastnosti trpaslíka, umístíte figurku trpaslíka ke Dveřím (Front Door) a v dalším tahu už klasicky jedete. Jenže každé posazení na židli dá všem protihráčům 1 Bod!
  Pozn. Čili – Thorin nemusí být tím posledním, kdo vstoupí do hry! Může být zvolen, jakmile se dostane mezi tři volitelné trpaslíky.
 5. Odhodit (Discard), v ruce můžete mít maximálně 3 fialové karty Dýchánku, odhozené vložíte vespod fialového dobíracího balíčku.
 6. Úklid (Clean up), jsou-li na konci vašeho tahu v nějaké místnosti na zemi 4 (a i více) předměty (v Kuchyni nepočítáme ty tři v zásobníku, ale fakticky 4 na zemi), přesuňte zde Bilba, ten předměty uklidí a vy je dáte zpět do pytlíku. A každý trpaslík v dané místnosti dostane jednoho žlutého Bilba. Je-li zaneřáděných místností více, zvolí si hráč sám, do které chudák Bilbo naběhne.

POŘADÍ VÝŠE UVEDENÝCH ŠESTI AKCÍ NELZE PROHAZOVAT! Tzn. Nemůžete například zpívat a následně vyrušit Bilba, atd.

A to je vlastně vše… Za zmínku ještě stojí:

Zvědavost/Naštvanost:

Tyto žluté/červené žetonky jsou základním pilířem, který vás nutí měnit trpaslíky a dostává vás pod tlak.

 • S výjimkou jedné postavy můžete mít maximálně 5 žlutých žetonů.
 • Jakmile byste měli dobrat šestý, už žádný fakticky nedoberete, ale otočíte žlutý na červenou stranu a posunete jej na místo Zásob na kartě hráče (viz šipky). Tzn. každý do ruda naštvaný Bilbo vám může jednak uzmout místo na Zásoby, ale i uzmout danou Zásobu! Pořadí není dáno, takže si naštěstí můžete vybrat, kterou Zásobu v tomto případě odhodíte na podlahu místnosti.

  Příklad. Máte-li 5 žlutých Bilbů a 4 Zásoby, tak jeden další žlutý Bilbo utvoří na kartě v horní liště sekci 4 žlutých Bilbů, ve spodní 4 Zásob a jednoho červeného Bilba. Další žlutý už pak sekvenci 3 žlutých, 3 Zásob (kteroukoliv jednu odhodíte na podlahu), a dvou červených. Některé akce vás dokáží léčit (nejdříve se otáčí z červené na žlutou, až pak je možno případně odebírat žluté), někteří trpaslíci nepřicházejí u rudého stavu o zásoby, atd.
 • Pokud máte 5 červených Bilbů, už si jít sednout MUSÍTE. Do té doby jen můžete. Ale když už MUSÍTE, přijdete o nejvýše položený Bod (či dva Body) z komínku bodů na vaší kartě. A to vám mohou zavařit protihráči, pozor na ně! Protože oni za toto navíc ten bod (popsáno výše) dostanou.

Konec hry:

Jsou přípustné dva konce:

 1. Thorin vstoupí na scénu nebo
 2. Je zazpívána celá píseň (tzn. není jediná žlutá mince na hrací ploše).

  DŮLEŽITÉ: Hráč, který zaviní konec hry (zvolí Thorina či dozpívá poslední volný verš), okamžitě končí, zatímco ostatní hráči mají jeden tak k dobru.

Bodování:

Hráči si sečtou nejen jednotlivé body, které nasbírali. Ale rozloží si pod sebe všechny trpaslíky, za které ve hře nastoupili. Každý trpaslík má na své kartě vyobrazeny další dva, nyní jen všechny karty procházíte a máte-li u sebe nějakého z vyobrazených trpaslíků, dostáváte za něj další bod (položíte na danou ikonku trpaslíka). Máte-li například 3 trpaslíky, z nich všichni mají mimo jiné Bombura, a vy onoho Bombura máte, tak u každého z těch tří bude ležet na Bomburovi jednička.

Následně vše sečtete a kdo má nejvíce, vyhrál. A věřte, taktizovat se dá. A krásně.

An Unexpected Party

2 thoughts on “To pan Pytlík těžko snáší! Pravidla hry An Unexpected Party

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.