PŘEKLAD: Narqelion, první Tolkienova báseň v řeči elfů

Při čtení Životopisu jste určitě v kapitole Válka narazili na informaci, že:

Již nějakou dobu pracoval na jazyku, který byl ovlivněn finštinou, a v roce 1915 jej už rozvinul do jisté složitosti. Připadalo mu, že je to ’šílený koníček’, a stěží očekával, že by se našel někdo, koho by zaujal. Někdy však ve svém jazyku psal básně.

Humphrey Carpenter, Životopis, překlad: Stanislava Pošustová

Následuje pasáž o básni, patrně první kdy sepsané v elfštině, s datací listopad 1915, březen 1916. Ač se nedochoval překlad, uvádí se v Životopisu význam slov Lasselanta (podzim) a Eldamar (Elfie na Západě) a následují čtyři verše, opět cituji:

Ai lintulinda Lasselanta
Pilingeve suyer nalla ganta
Kuluvi ya karnevalinar
V’ematte singi Eldamar.

Humphrey Carpenter, Životopis, překlad: Stanislava Pošustová

Z pozdějších studií vychází, že Humphrey Carpenter neuvedl přesný opis a má v něm jednoduše chyby. Navíc uvedl 5. až 8. verš konečné básně, ale nemějme mu to za zlé, v době sepsání knihy jednoduše neměl lepší zdroje a až následná intervence Christophera Tolkiena znamenala průlom, navíc dodal i kopii textu.

Narqelion

Celá báseň byla prvně publikována roku 1988 a následně v několika dalších kopiích, já čerpám z kolekce Vinyar Tengwar (viz recenze níže), kde se básni věnují hned ve dvou číslech s podrobným rozborem nejen díla samotného, ale jednotlivých slov, gramatiky a nakonec i samotného překladu do angličtiny. Nejvíce se básni věnoval Christopher Gilson, ale měl ku pomoci Patricka Wynne, ale i například nám dobře známého Carla F. Hostettera. Báseň má sice jen dvacet řádků, ale samotný rozbor v podání Gilsona nezabírá méně stran. Slovo po slovu, větný celek po větném celku. Holt praquenya, jak si mohu osobně jazyk nazvat, měl už kořeny tak hluboko, že etymologům přes jazyky JRRT nemůže toto činit větší problémy. Já tak daleko nejsem a mohu jen tiše závidět.

Báseň v celém podání zní:

Narqelion

    N·alalmino lalantila
    Ne·súme lasser pínea
    Ve sangar voro úmeai
    Oïkta rámavoite malinai.

Ai lintulind(ov)a Lasselanta
Piliningwe súyer nallar qanta
Kuluvai ya karnevalinar
V’ematte sinqi Eldamar.

    San rotser simpetalla pinqe,
    Súlimarya sildai, hiswa timpe
    San sirilla ter i·aldar:
    Lilta lie noldorinwa
    Ómalingwe lir‘ amaldar
    Sinqitalla laiqaninwa.

    N·alalmino hyá lanta lasse
    Torwa pior má tarasse:
    Tukalla sangar úmeai
    Oïkta rámavoite karneambarai.

Ai lindórea Lasselanta
Nierme mintya náre qanta.

a v překladu pak:

Podzim

    Jeden po druhém z jilmu klesá
    Drobný lístek ve větru hlesá
    V stále zvětšující shluk
    žlutých ptáků na křídlech pluk.

Ach! Podzim vlaštovkami se šíří
Vzduchem proudí zlaté chmýří
A také oranžovo-červené
Jak síně elfů vznešené.

    Z píšťal pak zní tón jemný
    Štíhlé provazce perel, déšť temný
    A právě tehdy v stromořadí:
    Protančí Gnómů lid
    Mnoha hlasy něžně v pořadí
    Smaragdů a safírů svit.

    Z jilmu list tu padá nehluče
    Tmavě hnědý plod do hlohu náruče:
    Získává si zájem davu početného
    Přiletěvše ptáků prsa červeného

Ach! Podzim, jenž za úsvitu zpívá
Připomíná mně, že bolest v sobě mívá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.