Quenyjské Zdrávas Maria a Otčenáš v překladu JRRT

Fakt, že byl J. R. R. Tolkien silně věřící člověk, není potřeba neustále připomínat. Ač jsou datace nejasné, tak dle studií několika učenců Tolkienova díla (mezi nimiž jeden je i mnou oblíbený Carl F. Hostetter) vychází, že se Profesor od počátku 50. let minulého století téměř deset let zabýval překlady katolických modliteb. Respektive – jak u něj bývá zvykem – v několika verzích dotáhl překlady do finální podoby.

Při pročítání Tolkienových textů ve Vinyar Tengwar jsem se opět pozastavil nad dvěma v uvozovkách nejslavnějšími modlitbami: Zdrávas Maria a Otčenáš, které i já, coby ateista, znám.

Zdrávas Maria
První quenyjská verze Zdrávas Maria

Začal bych nejdříve českou verzí obého, tedy v nejčastějších překladech:

Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
Zdrávas Maria
Šestá verze Otčenáše a čtvrtá verze Zdrávas Maria, tedy finální verze obou – quenyjsky
Aia María

Aia María quanta Eruanno ·
i Héru aselye ·
aistana elye imíca nísi ·
ar aistana i yáve mónalyo Yésus :
Aire María Eruo ontaril
á hyame rámen úcarindor
sí ar lúmesse ya firuvamme : násië :Átaremma

Átaremma i ëa han ëa ·
na aire esselya ·
aranielya na tuluva ·
na kare indómelya
cemende tambe Erumande :
ámen anta síra ilaurëa massamma ·
ar ámen apsene úcaremmar
sív’ emme apsenet tien i úcarer emmen.
Álame tulya úsahtienna
mal áme etelehta ulcullo : násië :

Výše přikládám konečné verze, tedy Aia María IV a Átaremma VI. Nebudu zde samozřejmě přepisovat všechny verze, ale pro zajímavost uvedu Zdrávas Maria ve své první podobě, aby bylo názorně ukázáno, že quenyjština byl živý jazyk a utvářel se po celou dobu Tolkienova života, jinými slovy – průměrný elf, který se zrodil v mysli ve 20. letech minulého století by se s elfem ze 60. let domluvil asi jako Čech s Polákem, jenže s tou výjimkou, že se jednalo o tentýž jazyk.

Aia María (první verze)

Aiya María quanta erulisseen;
na héru olesse
elye na manna mi nínaron
ar manna i yáva carvalyo Yésus.
Aire María, Eruamille,
alye arca atarme naicor
si ar lumesse i fíriemmo menya.

Tolkien ale opatřil Otčenáše také sindarskou verzí, zatímco Zdrávas Maria už ne. Obecně bylo přeloženo hned pět katolických textů, a to:

  • Zdrávas Maria (Q)
  • Otčenáš (Q a S)
  • Sláva Otci (Q)
  • Pod ochranu tvou (Q)
  • Loretánská litanie (Q)
  • Gloria (Q)

Je to jen malý střípek, který nám opět přibližuje Profesora, jeho život, a především jeho vztah k Bohu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.