PŘEKLAD: Rozmluva Manwëho a Erua

Poslední dobou jsem svůj web mírně zanedbával, ale znáte to, když se vám za plotem zahrady objevují vrrci, anebo naopak vám na zahradu přisviští hobíťata celého Kraje, a vy na stará kolena toho s holí už moc neuděláte, musí Starý Bral někdy holt uznat, že je dost stár na to, aby si dal večeři a v poklidu odpočíval na křesle.

Před časem jsem…

…zde psal o několika málo spíše neznámých textech Tolkiena, které vyšly pouze a jen ve francouzském sborníku.

Rozhodl jsem se první pasáž přeložit a dát takříkajíc na papír. Držel jsem se terminologie paní Pošustové, takže spirit je duch, power síla, authority pravomoc, atd. Kde ale v textu Tolkien píše v případě Ilúvatara Me, Mine,… dávám někdy až na sílu , Mně, abych onen fakt zdůraznil.

Nuže, pusťme se do toho!

Rozmluva Manwëho a Erua (asi 1959)

A. Rozmluva Manwëho a Erua

Manwë promluvil k Eruovi a řekl: „Hle! Na Ardě se zjevuje zlo, jež jsme neočekávali: Tvé Prvorozené děti, které jsi učinil nesmrtelnými, strádají nyní odloučením ducha a těla. Spousty fëar elfů ve Středozemi jsou teď bez domova; a dokonce jeden je i v Amanu. Ty bez domova povoláváme do Amanu, abychom je uchránili před temnotou, a všichni, kdo slyší náš hlas, zde zůstávají a vyčkávají.

Co je potřeba dále učinit? Není žádné možnosti, jak by mohlo být navráceno jejich bytí, by následovali směr, jejž Tys určil? A co s pozůstalými, kteří zesnulé oplakávají?“

Eru odpověděl: „Nechť jsou ti bez domovů znovu zabydlení!“

Manwë se otázal: „Jak toho může být dosaženo?“

Eru odvětil: „Nechť je tělo, které bylo zničeno, opět vytvořeno. Anebo nechť je nahé fëa znovuzrozeno coby dítě.“

Manwë řekl: „Je to Tvá vůle, abychom se zaobírali těmito záležitostmi? Neboť se obáváme vměšovat do Tvých dětí.“

Eru odpověděl: „Cožpak jsem nedal Valar vládu nad Ardou, a sílu nad její veškerou hmotou, a utvářet ji dle své vůle pod Mým dohledem? V těchto záležitost jste nezůstali pozadu. Jde-li o Mé Prvorozené, cožpak jste jich spousty neodvedli do Amanu ze Středozemě, kam jsem je přivedl?“

Manwë opáčil: „To jsme udělali, ze strachu z Melcora, a s dobrým záměrem, ačkoliv ne bez pochybností. Ale využívat naši moc nad tělem, které jsi Ty stvořil, poskytnout domov duchům Tvých dětí,a to už je záležitost překračující naše pravomoci, i kdyby to nebylo nad naše schopnosti.“

Eru řekl: „Dávám vám pravomoc. Schopnosti, jimiž už vládnete, dáte-li si pozor. Pohleďte a zjistíte, že každý duch Mých dětí si v sobě uchoval vcelku otisk a vzpomínku svého předchozího domu; a že ve své nahotě je otevřen vám, takže můžete snadno postřehnout vše, co je v něm. Po tomto otisku mu můžete vytvořit opět takový dům ve všech náležitostech, jaký měl, než jej postihlo zlo. Takto jej můžete vyslat zpět do zemí Živých.“

Poté se Manwë otázal dále: „Ó, Ilúvatare, nemluvils Ty také o znovuzrození? Je to taktéž v možnostech naší síly a pravomoci?“

Eru odpověděl: „Musí být v rámci vašich pravomocí, ale ne ve vaší síle. Ty, u nichž uznáte za vhodné, aby byli znovuzrozeni, přejí-li si to a chápou-li jasně, čemu se vystavují, vydejte Mně; a Já o nich budu uvažovat.“

[Eru odpověděl: „Je ve vašich silách; ale budete mít pravomoc si vybrat z těch, kdož si to přejí, fëar, pro které je znovuzrození vhodné. Najdete-li však některé pražící po znovuzrození, poučte je, a když se dovědí, čemu se vystavují, a budou stále po něm toužit, vydejte je Mně, by vyčkali mou vůli.b]

a. Původně napsaná věta říká: „obléci duchy Tvých dětí“.

b. Zamítnutý odstavec. Chybí konec.

1 thought on “PŘEKLAD: Rozmluva Manwëho a Erua

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.